HP:s Fastighetsservice
     

HP:S Fastighetsservice har sitt ursprung ur mitt första företag HP´s Alltjänst som jag startade 1996. Ett år sedan startade jag HP:s Fastighetsservice tillsammans med Lennart Oxåker, då under namnet OPEK.

När vår partner Oxåker drogs sig ur i början av 2000 bytte vi namn till HP:s fastighetsservice.

 

Vi sysslar med traditionell fastighetsservice, trädgårdsskötsel mm.

Vi åtar oss även mindre ombyggnationer och renoveringar, framförallt av kök.

 

Vi utför även energieffektiviseringar av fastigheter. Dessa utföres i samarbete med NGL Teknik AB.